Design

Dizajneri BMG Bosanske medijske grupe spremni su da odgovore visokim kriterijima na kojim po?ivaju zahtjevi naih poslovnih partnera. Dizajniramo:

  • logotip, memorandum i druga sredstva vizualnog identiteta
  • web stranice
  • kataloge, afie, broure, knjige, plakate, pozivnice
  • kompletan vizualni identitet, sa logi?ki povezanim segmentima

Dizajnerska rjeenja uvodimo u proces grafi?ke pripreme za tampu, a po Vaoj elji moemo obaviti i tampu te isporu?iti proizvod.