BMG Tim ?e po Vašoj želji pripremljeni tekst pretvoriti u knjigu iznena?uju?i Vas prakti?nim, atraktivnim i profesionalnim rješenjima koja Vam možemo ponuditi. Naši dizajneri, urednici i suradnici recenzenti, lektori i korektori, pripremit ?e knjigu za štampu, izvršiti njenu grafi?ku pripremu, dizajnirati je na na?in koji ona sadržajno i vremenski zahtijeva, te izvršiti nakon toga najkvalitetniju promociju na tržištu BiH, te po zahtjevu autora i u inozemstvu. Promociju vrši naš PR Tim koriste?i se suvremenim sredstvima komunikacije.

Sve detalje možete dobiti ako nas kontaktirate putem našeg e-maila.