Marketing

BMG Bosanska medijska grupa nudi Vam po veoma popularnim cijenama:

 • izradu marketing plana i osmiljavanje marketinke kampanje na tritu BiH
 • povezivanje sa oglaiva?ima
 • kreiranje pozitivnog imida kompanije
 • pripremu i tampanje Vaih marketinkih materijala: kataloga, broura, letaka, rokovnika, olovaka, privezaka...
 • dizajniranje reklama za dambo plakate i druge vrste plakatiranja
 • izradu i osmiljavanje logotipa Vae firme ili organizacije
 • izradu memoranduma i slogana Vae firme ili pojedina?noga proizvoda
 • posredovanje u Vaoj marketinkoj prezentaciji u programima velikog broja bosanskohercegova?kih radio i TV stanica, te printanih medija
 • plasiranje Vaih marketinkih materijala u najtiranijim printanim medijima u BiH
 • fotografisanje za potrebe marketinke kampanje
 • izrada i postavljanje totem reklama (svjetle?ih i obi?nih), sa mogu?no?u izrade do 300x70 cm